Chứng khoán

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình hai đỉnh và hai đáy

Một mô hình đảo chiều phổ biến hơn là hai đỉnh hoặc hai đáy. Sau mô hình đầu và vai thì đây là dạng được sử dụng nhiều nhất và được nhận dạng dễ dàng nhất. (Xem hình 5.5a-c). Các hình 5.5a và 5.5b là ví dụ về trạng thái...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình ba đỉnh và ba đáy

Gần như mọi đặc điểm được nhắc đến trong mô hình đầu và vai đều có thể được áp dụng cho các dạng mô hình đảo chiều khác. (Xem hình 5.4a-c). Mô hình ba đỉnh hoặc ba đáy (Triple Tops and Bottoms) – vốn rất hiếm khi xảy ra –...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Bollinger Bands

Khái niệm: Bollinger là một công cụ được phát triển bởi chính John Bollinger. Dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật còn được biết điến là băng độ lệch chuẩn (standard deviation envelopes). Khái niệm này xuất phát từ quan sát thấy rằng dao động của giá cổ phiếu luôn...

Tổng quan về các chỉ báo

Tổng quan về các chỉ báo

Chỉ báo về dao động (Volatility Indicators): Bollinger Bands. Chỉ báo về xung lượng (Momentum Indicators): MACD, RMI, RSI; Stochastic Oscilator. Chỉ báo theo chu kỳ (Cycle Indicators): Detrended Price Oscillator; Fibonacci. Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength Indicators): Accumulation-Distribution; Money Flow Index; Moving Average (Volume Adjusted); Negative...

Trang 1 trên 8 1 2 8