Giới thiệu Candlestics

Giới thiệu Candlestics

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Lịch sử phát triển của Candlesticks

Người nổi tiếng nhất Nhật Bản đã sử dụng giá quá khứ để dự đoán chuyển động giá tương lai là huyền thoại Munehisa Homma. Ông đã tích lũy được gia sản khổng lồ qua việc buôn bán gạo trong những năm 1700. Trước khi nói về Homma, hãy xem...