Mẫu hình nến đảo chiều

Mẫu hình nến đảo chiều

Những mẫu hình nến đảo chiều

Những mẫu hình nến đảo chiều

Những nhà phân tích kỹ thuật chờ đợi những manh mối giá cả có thể báo động cho họ một sự thay đổi trong tâm lý thị trường và xu hướng. Những mẫu hình đảo chiều là kỹ thuật tìm ra manh mối đó. Những thuật ngữ chỉ mẫu hình...

Doji

Gravestone Doji – Bia mộ Doji

Gravestone Doji là 1 mẫu nến đảo chiều quan trọng, nó chủ yếu xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng giá. Gravestone Doji được tạo ta khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa đều xấp xỉ hay chênh lệnh không đáng kể. Phần quan trọng trong...

Doji

Doji Dragonfly – Doji Chuồn Chuồn

Doji Dragonfly là mẫu đảo chiều tăng giá rất quan trọng trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến, nó thường xảy ra tại đáy của một xu hướng giảm giá. Mẫu Doji Dragonfly được tạo ra khi giá mở cửa, cao nhất và giá đóng cửa đều có cùng...

Doji

Doji

Doji là một mẫu nến cực kỳ hữu dụng, nó có ý nghĩa là sự do dự hay sự thiếu quả quyết giữa tăng giá và giảm giá. Như vậy, Doji cũng có thể được xem như là một tín hiệu đảo chiều của hướng di chuyển đường giá tạm...

Mẫu hình nến Shooting Star - Sao băng

Mẫu hình nến Shooting Star – Sao băng

Mẫu hình shooting star gửi một cảnh báo một đỉnh sắp xảy ra. Nó trông như tên của nó, một sao băng. Nó thông thường không phải là một tín hiệu đảo chiều chính như mẫu hình the evening star. Như thể hiện ở hình bên, shooting star có một...

The Morning và Evening Doji Stars

The Morning và Evening Doji Stars

Khi một doji có một khoảng trống ở trên một thân nến trong một thị trường lên, hoặc một khoảng trống ở dưới một thân nến trong một thị trường xuống, doji đó được gọi là một ngôi sao doji. Hình dưới cho thấy những ngôi sao doji. Những ngôi...

Mẫu hình nến The Evening Star - Sao Hôm

Mẫu hình nến The Evening Star – Sao Hôm

Mẫu nến Evening Star là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Mẫu Evening Star gồm có 3 nến: Nến Lớn: Nến Tăng (Ngày 1) Nến Nhỏ: Nến Giảm hoặc Nến Tăng (Ngày 2) Nến Lớn: Nến Giảm  (Ngày...

Những ngôi sao

Những ngôi sao

Một nhóm của những mẫu hình đảo chiều là những mẫu hình có những ngôi sao. Một ngôi sao là một thân nến nhỏ có khoảng trống với thân nến lớn đi trước nó. Cũng được coi là ngôi sao miễn là phần thân của nó không chồng lên thân...

Trang 1 trên 2 1 2