Pattern

Các mẫu hình kỹ thuật

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình hai đỉnh và hai đáy

Một mô hình đảo chiều phổ biến hơn là hai đỉnh hoặc hai đáy. Sau mô hình đầu và vai thì đây là dạng được sử dụng nhiều nhất và được nhận dạng dễ dàng nhất. (Xem hình 5.5a-c). Các hình 5.5a và 5.5b là ví dụ về trạng thái...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình ba đỉnh và ba đáy

Gần như mọi đặc điểm được nhắc đến trong mô hình đầu và vai đều có thể được áp dụng cho các dạng mô hình đảo chiều khác. (Xem hình 5.4a-c). Mô hình ba đỉnh hoặc ba đáy (Triple Tops and Bottoms) – vốn rất hiếm khi xảy ra –...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình đảo chiều đầu và vai

Hãy tìm hiểu mô hình có lẽ được coi là phổ biến và đáng tin cậy nhất trong các mô hình đảo chiều hiện nay – mô hình đảo chiều đầu và vai (the Head and Shouder Reversal). Chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho mô hình này vì...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mô hình – đầu và vai phức

Các mô hình đầu và vai phức? Một biến thể của mô hình đầu và vai đôi khi cũng xảy ra và được gọi là mô hình đầu và vai phức. Đó là những mô hình có hai đầu hoặc hai vai trái hoặc hai vai phải. Tuy không phổ...