Phân tích kỹ thuật

Hệ thống các bài viết về kiến thức phân tích kỹ thuật dành cho những người mới tìm hiểu

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Danh mục series bài về sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave) Đặc điểm của sóng Elliott Mối liên hệ giữa lý thuyết sóng Elliott và lý thuyết Dow Các dạng của mô hình sóng Elliott điều chỉnh Elliott điều chỉnh - Mẫu Zig-Zag Elliott điều chỉnh - Mẫu hình mặt phẳng Elliott điều chỉnh -...

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Mục tiêu thời gian fibonacci

Tuy chúng ta đã không nhắc nhiều đến khía cạnh thời gian trong phân tích sóng, nhưng mối quan hệ về thời gian Fibonacci vẫn tồn tại chỉ là đặc điểm khó dự đoán của nó khiến những người sử dụng lý thuyết Elliott coi nó là khía cạnh ít...

Vẽ kênh giá

Vẽ kênh giá

Một khía cạnh khác của lý thuyết sóng chính là cách sử dụng kênh giá,  Elliott dùng kênh giá để đạt được mục tiêu giá và xác nhận việc đếm sóng. Một khi xu hướng tăng được hình thành thì kênh giá ban đầu sẽ được vẽ từ đường xu hướng tăng cơ...

Trang 1 trên 4 1 2 4