Sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliot (Elliot Wave)

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Danh mục series bài về sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave) Đặc điểm của sóng Elliott Mối liên hệ giữa lý thuyết sóng Elliott và lý thuyết Dow Các dạng của mô hình sóng Elliott điều chỉnh Elliott điều chỉnh - Mẫu Zig-Zag Elliott điều chỉnh - Mẫu hình mặt phẳng Elliott điều chỉnh -...

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Tổng kết lý thuyết sóng Elliott

Một chu kỳ thị trường đầu cơ giá lên hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng, 5 sóng tăng đi trước 3 sóng giảm. Một xu hướng được chia thành 5 sóng theo hướng phát triển của xu hướng lớn hơn. Sự hiệu chỉnh luôn luôn gồm ba sóng. Hai loại...

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Mục tiêu thời gian fibonacci

Tuy chúng ta đã không nhắc nhiều đến khía cạnh thời gian trong phân tích sóng, nhưng mối quan hệ về thời gian Fibonacci vẫn tồn tại chỉ là đặc điểm khó dự đoán của nó khiến những người sử dụng lý thuyết Elliott coi nó là khía cạnh ít...

Lý thuyết sóng Elliott (Elliott Wave)

Fibonacci là nền tảng của nguyên lý sóng

Trong cuốn Luật Tự nhiên (Nature’s Law), Elliott đã chỉ ra rằng nền tảng toán học của nguyên lý sóng chính là dãy số được Leonardo Fibonacci phát minh vào thế kỷ 15. Dãy số đó đã được thừa nhận và thường được gọi là dãy Fibonacci. Dãy này gồm các con...

Vẽ kênh giá

Vẽ kênh giá

Một khía cạnh khác của lý thuyết sóng chính là cách sử dụng kênh giá,  Elliott dùng kênh giá để đạt được mục tiêu giá và xác nhận việc đếm sóng. Một khi xu hướng tăng được hình thành thì kênh giá ban đầu sẽ được vẽ từ đường xu hướng tăng cơ...

Trang 1 trên 2 1 2