Tổng quan phân tích kỹ thuật

Các kiểu biểu đồ; hỗ trợ & kháng cự, các đường xu hướng, các kênh; các chỉ báo và mẫu hình căn bản. Các trường phái phân tích kỹ thuật..

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mức hoàn lại, khung giao dịch

Mức hoàn lại: Trong bất kì một đồ thị nào ta đều thấy sau một giai đoạn giá chuyển động theo xu thế của thị trường thì giá sẽ hoàn lại một chút trước khi quay trở lại chuyển động theo xu thế cũ. Những chuyển động ngược xu thế...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Mức hỗ trợ và ngưỡng kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ (Support) và ngưỡng kháng cự (Resistance) là những công cụ cơ bản của các nhà đầu tư nhằm định ra các “vùng trọng điểm” mà tại đó thị trường bắt đầu đảo chiều hay hình thành 1 xu hướng. Biểu diễn các đường hỗ trợ và kháng...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Giới thiệu lý thuyết Dow

Năm 1882, Charles Dow đã cùng Edward Jones – một cộng sự của mình – thành lập Dow Jones & Company. Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật và chuyên viên nghiên cứu thị trường đều công nhận rằng phần lớn những gì được gọi là phân tích kỹ thuật ngày nay đều bắt nguồn...

Lịch sử của phân tích kỹ thuật

Xu hướng (trend) và kênh (channels)

Đường xu hướng: Giá chỉ có thể đi theo 3 hướng: lên, xuống và đi ngang (sideways). Một đường dài những khu vực giá cả đưa ra cho bạn một kiểu thị trường. sẽ có rất nhiều chỗ lõm (dip) và chỗ lồi (bumps) dọc đường đó nhưng bạn vẫn...

Trang 1 trên 2 1 2