Vẽ kênh giá

Một khía cạnh khác của lý thuyết sóng chính là cách sử dụng kênh giá,  Elliott dùng kênh giá để đạt được mục tiêu giá và xác nhận việc đếm sóng. Một khi xu hướng tăng được hình thành thì kênh giá ban đầu sẽ được vẽ từ đường xu hướng tăng cơ bản nối các đáy của … Đọc tiếp

Xu hướng (trend) và kênh (channels)

Đường xu hướng: Giá chỉ có thể đi theo 3 hướng: lên, xuống và đi ngang (sideways). Một đường dài những khu vực giá cả đưa ra cho bạn một kiểu thị trường. sẽ có rất nhiều chỗ lõm (dip) và chỗ lồi (bumps) dọc đường đó nhưng bạn vẫn nên nhận thức một hướng … Đọc tiếp