Mức hỗ trợ và ngưỡng kháng cự

Ngưỡng hỗ trợ (Support) và ngưỡng kháng cự (Resistance) là những công cụ cơ bản của các nhà đầu tư nhằm định ra các “vùng trọng điểm” mà tại đó thị trường bắt đầu đảo chiều hay hình thành 1 xu hướng. Biểu diễn các đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giúp … Đọc tiếp

Con số 3 và sự trao đổi vai trò hỗ trợ kháng cự

Tầm quan trọng của con số 3? Trong việc nghiên cứu ba đường xu hướng trong nguyên tắc hình quạt, có một điều thú vị là con số 3 xuất hiện rất thường xuyên trong nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và đóng vai trò quan trọng trong nhiều phương pháp tiếp cận kỹ … Đọc tiếp