Webmaster

Xóa cache bài viết chia sẻ trên facebook

Xóa cache bài viết chia sẻ trên facebook

Khi bạn thay đổi bài viết trên website, cụ thể là thay đổi thumbnail nhưng khi share trên facebook vẫn hiện thumbnail cũ. Muốn facebook cập nhật thumbnail mới thì bận cần làm một việc là Manual update Facebook Cache. Cách thức rất đơn giản, bạn vào link này: https://developers.facebook.com/tools/debug/ Xong...